OM MIG


  • Barnläkare
  • Subspecialitet inom barn- och ungdomsallergologi
  • Klinisk inriktning mot lungsjukdomar hos barn och ungdomar
  • Överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg


  • Medicine doktor
  • Docent i pediatrik vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet


  • Författare av medicinska lärobokskapitel om astma och lungsjukdomar hos barn
  • Författare av skönlitteratur för vuxna och barn

Bill Hesselmar

Författare, Forskare, Läkare