Forskningsprojekt


Sedan tidigt 1980-tal har forskningsprojekten handlat om astma, allergi och lungsjukdomar hos barn. Tyngdpunkten i studierna har varit att söka faktorer och livsmiljöer som skyddar spädbarn från att utveckla allergi. De viktigaste fynden från studierna är att barn som tidigt i livet vuxit upp men katt eller hund har lägre risk att utveckla allergi. Samma allergiskyddande effekt kunde vi också se för flera livsstilsfaktorer som kan inrymmas under begreppet "hygienhypotesen", det vill säga livsstilsfaktorer som gör att barnens immunförsvar tidigt i livet exponeras för bakterier och andra mikroorganismer. Vi har också visat att risken för födoämnesallergi minskar om spädbarn redan i 4-6 månaders ålder får börja med puréer och annan "vanlig mat".

Publikationslista - vetenskapliga artiklar


Länk till Google Scholar CitationLänk till PubMed